• Mijn account
 • Shop
 • Winkelmand
 • Log in

  Wachtwoord vergeten?

  Een sluipmoordenaar in Goor

  Naar schatting 10.000 mensen zijn in ons land overleden aan asbestkanker. Dat aantal zal alleen maar groter worden. De ziekte manifesteert zich namelijk pas twintig tot dertig jaar nadat men met de stof in aanraking is gekomen. Asbest, de wonderstof van begin jaren veertig, bleek een sluipmoordenaar.

  Andere Tijden zoomt op 18 november in op de Eternit-fabriek in het Overijsselse Goor, die bouwmaterialen van asbest produceerde. De arbeiders werden er jarenlang blootgesteld aan de levensgevaarlijke stof, met soms dodelijke ziektes tot gevolg. En dat terwijl al in 1898 de eerste gezondheidsklachten door asbest werden vastgesteld in Duitsland en Engeland. In 1949 werd asbestose (stoflong) ook in Nederland als beroepsziekte erkend. Maar de machtige asbestindustrie bleef volhouden dat er niet of nauwelijks risico’s bestonden.

  In de jaren vijftig en zestig kwam de meest dodelijke asbestgerelateerde ziekte aan het licht: mesothelioom (long- en buikvlieskanker), een ziekte die louter en alleen veroorzaakt kan worden door asbest.

  Hoever de macht van de industrie reikte, blijkt uit een voorlichtingsblad dat in 1971 is uitgegeven door het ministerie van Sociale Zaken en Volksgezondheid. De inhoud werd grotendeels door de industrie gedicteerd; het woord ‘kanker’ kwam in het blad niet voor.

  Toen medische en technische argumenten niet meer werkten, zette de industrie met succes de argumenten van het economisch be¬lang en werkgelegenheid in om het politieke debat te beïnvloeden. Uiteindelijke duurde het tot 1993 tot er een algeheel verbod kwam op het gebruik van asbest.  Boeren laden hooi op een geleende vrachtauto van de Eternit-asbestfabriek, 1956

  Helaas betekende dat verbod weinig voor de mensen die er tot die tijd aan blootgesteld waren. Ook nu nog vallen er jaarlijks slachtoffers – mensen die in de jaren zeventig en tachtig werkzaam waren in de asbestindustrie. Bijvoorbeeld de familie van Floor Driessen (23).

  Haar opa werkte in de Eternit-fabriek in Goor en overleed na jarenlange blootstelling aan asbest. Ook haar oma overleed aan mesothelioom; zij klopte immers de overalls van haar man uit en ademde zo de kleine stofdeeltjes in. Zelfs de moeder van Floor kreeg in 2008 te horen dat ze leed aan mesothelioom. Zonder ooit een voet te hebben gezet in de fabriek van Eternit was ook zij slachtoffer geworden van de asbestindustrie.

  Volgens de Utrechtse jurist Bob Ruers (al ruim twintig jaar bij het asbestdrama betrokken, als advocaat, onderzoeker, medeoprichter en juridisch adviseur van het Comité Asbestslachtoffers) heeft de overheid onverantwoord lang gewacht met ingrijpen.

  Marcel Goedhart

  Andere Tijden
  Asbest. Sluipmoordenaar uit Goor
  18 november, 21.20 uur. Nederland 2