Home Dossiers Historisch Nieuwsblad 30 jaar - jubileumdossier
  • Gepubliceerd op:
  • Laatste update 29 nov 2023
Catharina de’ Medici
Catharina de’ Medici
Artikel

Catharina de’ Medici

Ze wordt gezien als de kwade genius achter de Bartholomeusnacht, 23 augustus 1572 – het begin van een slachting waarbij duizenden protestanten omkwamen. Catharina de’ Medici dankt er haar bijnaam ‘de Zwarte Koningin’ aan. Is zij echt schuldig aan het vele bloedvergieten van haar tijd? Frankrijk werd in de tweede helft van de zestiende eeuw...

Lees meer
Johanna Borski
Johanna Borski
Artikel

Johanna Borski: rijker dan alle mannen

Een 50-jarige weduwe, moeder van acht kinderen, die zich ontpopt tot een van de rijkste Nederlanders van de negentiende eeuw. Dit is het bijzondere verhaal van de uitzonderlijke zakenvrouw Johanna Borski, zonder wie De Nederlandsche Bank kopje onder was gegaan. Een van de rijkste Nederlanders van de negentiende eeuw was een vrouw: Johanna Borski. Alleen...

Lees meer
Gorbatsjov en Reagan
Gorbatsjov en Reagan
Artikel

Gorbatsjov en het einde van de Sovjet-Unie

Twintig jaar geleden kwam Michail Gorbatsjov aan de macht in de Sovjet-Unie. Tijdens zijn bewind (1985-1991) kwam er een einde aan 74 jaar communisme, de Koude Oorlog verdween en de Sovjet-Unie werd als staat van de kaart geveegd. In november 1985 wachtte in Genève een in Siberische winterjas gehulde 54 jaar oude Mikhail Sergejevitsj Gorbatsjov,...

Lees meer
Nikola Tesla, een geniale zonderling
Nikola Tesla, een geniale zonderling
Artikel

Nikola Tesla, een geniale zonderling

Nikola Tesla werkte aan een methode om gedachten te fotograferen en aan een straal waarmee hij een miljoen soldaten tegelijk kon doden. Maar hij was ook een van de sleutelfiguren in de wereldwijde elektrificatie die rond 1880 begon. De excentrieke uitvinder stierf 75 jaar geleden.     Op 7 januari 1943 besloot een kamermeisje van...

Lees meer
Amerika vóór Columbus, Olmeken, Maya’s en Inca’s
Amerika vóór Columbus, Olmeken, Maya’s en Inca’s
Artikel

Amerika vóór Columbus, Olmeken, Maya’s en Inca’s

Volgens de overlevering was Amerika voor de komst van de Europeanen een leeg continent, met hooguit hier en daar wat primitieve nomaden. In werkelijkheid leefden er vele ontwikkelde volkeren.   Primitieve Sirionó-indianen Tussen 1940 en 1942 deed de Amerikaanse antropoloog Allan Holmberg onderzoek naar de Boliviaanse Sirionó-indianen, over wie hij later het klassieke boek Nomads...

Lees meer
Djengis Khan, leider van het Mongoolse Rijk
Djengis Khan, leider van het Mongoolse Rijk
Artikel

Djengis Khan, leider van het Mongoolse Rijk

China weert de Mongoolse taal in het nieuwe schooljaar. Voordat Djengis Khan ten tonele kwam, was de wereld van de Mongolen klein. De legerleider liep grote delen van Azië onder de voet.

Lees meer
Julius Civilis leidt de Bataven in de opstand tegen Rome
Julius Civilis leidt de Bataven in de opstand tegen Rome
Artikel

Julius Civilis leidt de Bataven in de opstand tegen Rome

In het jaar 69 pikten de inwoners van de Lage Landen het niet meer. Onder leiding van de Bataaf Julius Civilis kwamen ze in opstand tegen het machtige Rome. In het begin zelfs met succes. Woest uitziende mannen met ontbloot bovenlijf of gehuld in dierenhuiden rijden op paarden over een zompige vlakte. De troep Cananefaten...

Lees meer
De omstreden executie van de ‘Vader des Vaderlands’
De omstreden executie van de ‘Vader des Vaderlands’
Artikel

De omstreden executie van de ‘Vader des Vaderlands’

Was het moord of gerechtigheid? De terechtstelling van Johan van Oldenbarnevelt in opdracht van prins Maurits in 1619 was traumatisch voor de jonge Republiek. Nog jaren later veroorzaakte de executie diepe verdeeldheid.     13 mei 1619 – Rond negen uur ’s ochtends zijn zo’n drieduizend mensen samengedromd op het Haagse Binnenhof, waar enkele honderden...

Lees meer
Robespierre en de Terreur van de Franse Revolutie
Robespierre en de Terreur van de Franse Revolutie
Artikel

Robespierre en de Terreur van de Franse Revolutie

In 1793 ontspoort de Franse Revolutie: duizenden vermeende contrarevolutionairen worden vermoord. Drijvende kracht achter de executies is Maximilien de Robespierre. Hoe kon deze fletse jurist uitgroeien tot de morele leider van de Terreur? Tegen het einde van de middag van 5 april 1794 bereiken de wagens met veroordeelden de Rue Saint-Honoré. Het samengestroomde publiek houdt...

Lees meer
Militaire missies in de Gouden Eeuw
Militaire missies in de Gouden Eeuw
Artikel

Militaire missies in de Gouden Eeuw

Tussen 1656 en 1659 probeerde Johan de Witt met diplomatieke middelen vrede tussen Zweden en haar buurlanden in het Oostzeegebied te herstellen. Toch moest de Nederlandse vloot drie keer ingrijpen om de Nederlandse belangen veilig te stellen. Hoe succesvol was De Witts Oostzeepolitiek?   In de middag van 31 augustus 1658 liepen alle leden van...

Lees meer
Het huwelijk in de Gouden Eeuw
Het huwelijk in de Gouden Eeuw
Artikel

Het huwelijk in de Gouden Eeuw

Ouders hielden in de Gouden Eeuw rekening met de voorkeur van hun kinderen bij het uitzoeken van een huwelijkskandidaat. En over seks voor het huwelijk werd niet al te moeilijk gedaan. Het huwelijk was weliswaar een contract, een manier om een stabiele samenleving te garanderen, maar dat ging nou eenmaal beter als de partners ook...

Lees meer
Keizer Augustus
Keizer Augustus
Artikel

De Romeinse keizer Augustus

Augustus, de eerste keizer van Rome, ging de geschiedenis in als vredevorst. Toch vocht hij vijf burgeroorlogen uit, en maakte korte metten met de politieke vrijheid van de Romeinse republiek. Alexandrië, 31 v.Chr. Na drie eeuwen rust is de mummie van Alexander de Grote uit zijn gouden tombe gehaald. Er staat een man bij die...

Lees meer