Contact | Adverteren | Login | Klantenservice | Privacy
Log in
Wachtwoord vergeten

Crisis

week 42, 2009

Het kabinet verwacht dat in 2010 als gevolg van de kredietcrisis in Nederland meer bedrijven failliet gaan en het aantal werklozen zal stijgen tot ruim 600.000. Vrijwel iedereen is het erover eens dat stimuleringsmaatregelen nodig zijn om de gevolgen van de crisis op te vangen. Maar over de vraag, hoe vervolgens de gaten op de rijksbegroting moeten worden gedicht - de AOW-leeftijd verhogen of niet - zijn de Haagse politici en de sociale partners verdeeld.

crisis jaren dertig:

De troosteloze jaren dertig
De Grote Depressie had ook positieve gevolgen

crisis jaren tachtig:

De jaren tachtig van Onno Ruding
Polderende ondernemers