Contact | Adverteren | Login | Klantenservice | Privacy
Log in
Wachtwoord vergeten

Boeren

week 40, 2009

In Noordwest-Europa protesteerden boeren tegen de liberalisering van de zuivelmarkt. Door de verruiming van de melkquota in de prijs van een liter melk gedeeld. Veel melkveehouders vrezen voor het voortbestaan van hun bedrijven. In België, Duitsland, Frankrijk, Luxemburg, Oostenrijk en Nederland hebben boeren actie gevoerd, onder meer door overtollige melk uit te rijden over het land. De Land- en Tuinbouw-Organisatie (LTO) distantieert zich van de acties. Over bedreigde en weerbare boeren gaat dit dossier.

Europees landbouwbeleid:
Sicco Mansholt: founding father van de Europese Unie
Het plan-Mansholt

19e en 20e eeuw:
De weerbaarheid van de Nederlandse boer
Boer Koekoek: rechtse populist in linkse dagen

Algemeen:
Boeren in Montaillou en Jorwerd gaven niet om geld