Contact | Adverteren | Login | Klantenservice | Privacy
Log in
Wachtwoord vergeten
Hendrikus Colijn (1869-1944) staat centraal in een artikel van Rob Hartmans, dat gepubliceerd is in het novembernummer (2014) van Historisch Nieuwsblad. Over deze staatsman, de tijd waarin hij leefde en al wat hij teweeg heeft gebracht leest u op deze themapagina.

De eerste bankencrisis

In het voorjaar van 1924 dreigde de Rotterdamsche Bankvereeniging aan wanbeleid ten onder te gaan. Met tegenzin schoten de regering en de Nederlandsche Bank te hulp. Zij konden niet anders: als de bank zou omvallen, zouden honderden bedrijven worden...

Het onwankelbare dogma van de gouden standaard

Hoewel de crisis van de jaren dertig in Nederland hevig toesloeg, lieten politici het economische tij passief over zich heen komen. De regering koos voor bezuinigingen en devaluatie van de gulden was lange tijd onbespreekbaar. Daardoor leed de bevolking...

Afscheid van het marxisme

Eind jaren dertig, terwijl de dreiging van het nazisme steeds groter werd, herzag de Sociaal-Democratische Arbeiders Partij haar beginselen radicaal. De voorloper van de PvdA wist zich snel te moderniseren, onder zware externe druk.

1935: Mussert of Moskou?

In 1935 kozen de Nederlanders nieuwe volksvertegenwoordigers voor de provincies en gemeenten. Daarbij stemden velen op extreme partijen, die het politieke bestel omver wilden blazen. Was de democratie in gevaar? Hoe reageerde de gevestigde orde?

De Grote Depressie had ook positieve gevolgen

De Grote Depressie had ook positieve gevolgen De crisis van de jaren dertig begon in Nederland later, maar duurde ook langer dan in andere landen, vooral als gevolg van de conservatieve economische en monetaire politiek. Toch waren er ook...

De troosteloze jaren dertig

Wat moeten we weten van onze vaderlandse geschiedenis? Historici Piet de Rooy en Jan Bank maakten een canon van het Nederlandse verleden. Tien hoogtepunten uit dit overzicht treft u aan in Historisch Nieuwsblad. Deze maand: Colijn en de crisis van de...

Schipper naast God. Hendrikus Colijn 1869-1944. Deel twee 1933-1944

Zelden deed een biografie zoveel stof opwaaien als het eerste deel dat Herman Langeveld in 1998 publiceerde over het leven van vijfvoudig premier Hendrikus Colijn. In het bijzonder aan de Vrije Universiteit, de thuisbasis van Langeveld, waren de rapen...