Contact | Adverteren | Vacatures | Login | Klantenservice

Hendrik Colijn

1928-1940

Hendrikus Colijn (1869-1944) staat centraal in een artikel van Rob Hartmans, dat gepubliceerd is in het novembernummer (2014) van Historisch Nieuwsblad. Over deze staatsman, de tijd waarin hij leefde en al wat hij teweeg heeft gebracht leest u op deze themapagina.

De eerste bankencrisis

In het voorjaar van 1924 dreigde de Rotterdamsche Bankvereeniging aan wanbeleid ten onder te gaan. Met tegenzin schoten de regering en de Nederlandsche Bank te hulp. Zij konden niet anders: als de bank zou omvallen, zouden honderden bedrijven worden...

Het onwankelbare dogma van de gouden standaard

Hoewel de crisis van de jaren dertig in Nederland hevig toesloeg, lieten politici het economische tij passief over zich heen komen. De regering koos voor bezuinigingen en devaluatie van de gulden was lange tijd onbespreekbaar. Daardoor leed de bevolking...

Kerende kansen

Ondernemers moeten voortdurend inspelen op onverwachte problemen en op nieuwe kansen. Dit ...boek analyseert deze boeiende wisselwerking tussen de strategie van ondernemers en de veranderende economische, sociale en politieke omstandigheden. Het is het...

€ 38,50 | Koop nu

Afscheid van het marxisme

Eind jaren dertig, terwijl de dreiging van het nazisme steeds groter werd, herzag de Sociaal-Democratische Arbeiders Partij haar beginselen radicaal. De voorloper van de PvdA wist zich snel te moderniseren, onder zware externe druk.

1935: Mussert of Moskou?

In 1935 kozen de Nederlanders nieuwe volksvertegenwoordigers voor de provincies en gemeenten. Daarbij stemden velen op extreme partijen, die het politieke bestel omver wilden blazen. Was de democratie in gevaar? Hoe reageerde de gevestigde orde?

De Grote Depressie had ook positieve gevolgen

De Grote Depressie had ook positieve gevolgen De crisis van de jaren dertig begon in Nederland later, maar duurde ook langer dan in andere landen, vooral als gevolg van de conservatieve economische en monetaire politiek. Toch waren er ook...

De troosteloze jaren dertig

Wat moeten we weten van onze vaderlandse geschiedenis? Historici Piet de Rooy en Jan Bank maakten een canon van het Nederlandse verleden. Tien hoogtepunten uit dit overzicht treft u aan in Historisch Nieuwsblad. Deze maand: Colijn en de crisis van de...

Andere Tijden: Kiezen in crisistijd (2012)

Andere Tijden: Kiezen in crisistijd (2012)
Andere Tijden over verkiezingen in de jaren 30. Met o.a. een radiotoespraak van Colijn.

Andere Tijden: Hendrik Colijn (2004)

Andere Tijden: Hendrik Colijn (2004)
Documentaire over Colijn naar aanleiding van het verschijnen van het tweede deel van zijn biografie, geschreven door Herman Langeveld.

De Canon van Amsterdam, deel 39: Jordaanoproer (1934) (2009)

De Canon van Amsterdam, deel 39: Jordaanoproer (1934) (2009)
Uitzending van de Amsterdamse zender AT5 in samenwerking met de Universiteit van Amsterdam, over het Jordaanoproer in 1934. Burgers en politie raakten slaags; er vielen vijf doden.