Contact | Adverteren | Login | Klantenservice | Privacy
Log in
Wachtwoord vergeten
Het christendom speelt een hoofdrol in de westerse geschiedenis. Sinds het begin van onze jaartelling gebruiken mensen het christelijk geloof als argument voor het verrichten van goede en kwade zaken: van het voeren van oorlog tot het steunen van wezen en weduwen.

Op deze themapagina vindt u artikelen uit ons archief over het christendom. Zo leest u een portret van Calvijn en vindt u een artikel over de kerstening van Nederland. Ook biedt dit dossier documentaires over de geschiedenis van het christendom, tijdlijnen en links naar interessante sites.

Strijd om het celibaat

Meer dan duizend jaar na de allereerste paus, die gewoon getrouwd was, stelde de rooms-katholieke kerk het celibaat voor priesters verplicht. Daarmee kwam een einde aan een eeuwenlange strijd. Tenminste in theorie. In de praktijk bleef het...

Kersteningsmissies van Karel de Grote

Karel de Grote wilde zijn onderdanen per se bekeren. Dat leidde tot een schizofrene kersteningspolitiek. De ene keer gebruikte Karel buitensporig veel geweld, de andere keer zocht hij zijn toevlucht tot een educatieve benadering.

Het geweld van de wederdopers

Wie het Laatste Oordeel dichtbij waant, is tot extreme dingen in staat. De sekte van de wederdopers kreeg nuchtere Nederlanders zover dat ze naakt door de straten van Amsterdam renden en het stadhuis bestormden. Een verhaal van martelaars, martelingen en...

De Russisch-orthodoxe kerk en het ontstaan van Rusland

De orthodoxe kerk speelde een cruciale rol in de ontstaansgeschiedenis van Rusland. Zonder de inzet van de geestelijkheid had het onaanzienlijke middeleeuwse prinsdom Moskovië nooit kunnen uitgroeien tot het latere machtige Russische Rijk. En de tsaren...

Franciscus van Assisi (1181-1226)

Franciscus van Assisi stierf in 1226. Twee jaar daarna werd hij heilig verklaard, en nu, bijna acht eeuwen later, heeft een paus zijn naam aangenomen. De vraag is of Franciscus zelf dat als een overwinning zou hebben gezien, of als een...

Zo verdorven was de katholieke kerk niet

De laatmiddeleeuwse kerk was door en door corrupt, zo leren populaire films, boeken en tv-series ons. Dat zou de protestantse Reformatie verklaren. Maar de morele maatstaven van de kerk waren in de late Middeleeuwen waarschijnlijk hoger dan ooit...

Rerum Novarum en de katholieke arbeiders

In zijn encycliek Rerum Novarum schreef paus Leo XIII over de slechte werk- en leefomstandigheden van arbeiders. Maar van echte betrokkenheid bij het leed van werklieden was geen sprake. Het zou nog decennia duren voor een katholieke arbeidersbeweging...

Christelijke missionarissen in Nederland

In de zevende en achtste eeuw trokken christelijke missionarissen door onze nog heidense streken. Met de zegen van pauselijk Rome, maar beschermd en ondersteund door het Frankische vorstenhuis. De kerstening van het tegenwoordige Nederland was een...

De Evangelische Omroep

Op 21 april 1967 werd de Stichting De Evangelische Omroep opgericht. Tijdgenoten meenden dat de ‘fundamentalistische’ omroepvereniging geen lang leven beschoren zou zijn in een snel seculariserende wereld. Maar de EO groeide en bloeide, juist omdat...

Keizer Trajanus en de christenen

Een opkomende religieuze minderheid die zich verzet tegen de heersende moraal. Een bevolking die bang is voor de ontwrichtende werking van deze ‘gevaarlijke vorm van bijgeloof’. Ziehier het christenprobleem, dat in het jaar 112 de Romeinse keizer...

Johannes Calvijn (1509 - 1564)

Het beeld dat buiten calvinistische kringen van Calvijn bestaat is buitengewoon negatief. Hij was de bedenker van de troosteloze predestinatieleer en een intolerante fanaticus, die zijn volgelingen alle geneugten van het leven ontzegde. Maar wat nu...