• Inloggen
 • Shop
 • Winkelmand
 • Log in

  Wachtwoord vergeten?

  Account aanmaken

  Biografie en synopsis Piet Leupen


  Piet Leupen (Goes, 1939) is een Nederlands historicus. Na geschiedenis gestudeerd te hebben waarbij hij zich specialiseerde in de middeleeuwen werd hij eerst leraar aan een Amsterdamse middelbare scholengemeenschap. Na verschillende banen binnen het wetenschappelijk onderzoek werd hij in 1984 hoogleraar middeleeuwse geschiedenis aan de Universiteit van Amsterdam. Hij specialiseerde zich in stadsgeschiedenis en politieke theorieën. Sinds 2001 is hij met emeritaat.

  Leupen heeft diverse publicaties op zijn naam staan. Zo schreef hij over de ontwikkeling van de steden Maastricht en Nijmegen in de vroege middeleeuwen en over Filips van Leiden, een belangrijke veertiende-eeuwse rechtsgeleerde uit Holland. Op latere leeftijd is hij er ook toe overgegaan over godsdienst-historische onderwerpen te schrijven, vooral over de relatie tussen kerk en staat en religieuze geschiedenis van Jeruzalem.

  Ook houdt hij zich bezig met regionale geschiedenis, is hij betrokken bij diverse geschiedkundige genootschappen en vervulde hij het redacteurschap van het blad Theoretische Geschiedenis.

  Synopsis

  Wie een overzicht wenst van de geschiedenis van Nederland in de Middeleeuwen, stuit direct op een belangrijk, geschiedtheoretisch en historiografisch probleem, waarover in de vorige eeuw onder historici een uitgebreide discussie is gevoerd: de staatkundige eenheid die we in gewone taal Nederland noemen is het product van een ontwikkeling vanaf de late zestiende eeuw. Twee momenten kunnen hiervoor worden aangedragen: 1648 en 1814. In het eerste jaar werd de autonome, soevereine republiek der Zeven Verenigde Nederlanden internationaal erkend, in het tweede jaar ontstond het Koninkrijk der Nederlanden, zoals we dat heden ten dag kennen.

  In de periode daarvóór bestond ‘Nederland’ nog niet. We leggen het accent dus op die gebieden, waaruit later de Nederlandse staat zou ontstaan. Ook richten we onze aandacht een enkele maal op die territoria, die in de Middeleeuwen in een politieke, economische en culturele constellatie met Nederland avant la lettre verbonden waren en thans deel uitmaken van het buurland België.