• Inloggen
 • Shop
 • Winkelmand
 • Log in

  Wachtwoord vergeten?

  Biografie en synopsis Lotte Jensen

  Lotte Jensen is als universitair hoofddocent historische Nederlandse letterkunde verbonden aan de Radboud Universiteit Nijmegen. Zij studeerde Nederlands en Wijsbegeerte in Utrecht en promoveerde in 2001 aan de Universiteit van Amsterdam op een proefschrift over vrouwentijdschriften en journalistes in de achttiende en negentiende eeuw. Momenteel werkt ze met een team onderzoekers aan het NWO-Vidi-project “Proud to be Dutch”. Daarin staat de Nederlandse identiteitsvorming tussen 1648 en 1815 in relatie tot oorlog en vrede centraal.
   
  Het onderzoek van Jensen spitst zich toe op de cultuurgeschiedenis en de Nederlandse letterkunde in de periode 1600-1850, met speciale aandacht voor oorlogs- en vredesteksten, nationale identiteitsvorming en persgeschiedenis. Jensen publiceerde onder meer De verheerlijking van het verleden. Helden, literatuur en natievorming in de negentiende eeuw (2008), Verzet tegen Napoleon (2013), De les van Leeuwtje. Kinderboeken over het beleg en ontzet van Leiden (2013) en Oorlogsliteratuur in de vroegmoderne tijd (2013 red). Haar werk werd in 2011 bekroond met een Gouden Erepenning door de Teylers Stichting.

  Synopsis: Verzet tegen Napoleon
   
  Lang is gedacht dat Nederlanders de Franse overheersing gedwee over zich heen lieten komen. Niets is echter minder waar. Tal van burgers protesteerden tegen het Franse gezag en sprongen in de bres voor het vaderland. Met name de conscriptie ofwel dienstplicht riep veel verontwaardiging op.

  Het verzet tegen Napoleon bestond echter uit meer dan opstootjes en ongeregeldheden op straat. Ook via opruiende gedichten, bevlogen pamfletten en satirische teksten werden burgers tot verzet aangespoord. In dit culturele verzet leefde het Nederlanderschap als nooit te voren: schrijvers verheerlijkten de nationale identiteit en het roemrijke verleden. Door vaderlandslievende gevoelens te propageren droegen ze zo bij aan de vorming van een Nederlandse identiteit.  

  Klik hier om terug te gaan naar de Collegedag Napoleon en Nederland