• Mijn account
  • Shop
  • Winkelmand
  • Log in

    Wachtwoord vergeten?

    Bekijk de Grondwet van 1848

    De Grondwet van 1848 bevat een aantal fundamentele wijzigingen. Belangrijke bepalingen zijn de rechtstreekse verkiezing van de Tweede Kamer, Provinciale Staten en de gemeenteraden, zij het volgens censuskiesrecht. De Tweede Kamer krijgt het recht van amendement, interpellatie en enquête en alle vergaderingen van vertegenwoordigende lichamen worden openbaar. Ook kent de nieuwe Grondwet een aantal grondrechten: de vrijheid van onderwijs, de vrijheid van vereniging en vergadering, van meningsuiting en van drukpers, alsmede de vrijheid van godsdienst.