Contact | Adverteren | Login | Klantenservice | Privacy
Log in
Wachtwoord vergeten
Classicus Anton van Hooff (1943) was tot zijn pensionering in 2008 hoofddocent klassieke geschiedenis aan de Universiteit Nijmegen. Nog altijd schrijft hij voor diverse kranten en tijdschriften, waaronder Historisch Nieuwsblad, over de klassieke oudheid. Ook verschenen er diverse boeken van zijn hand over dit thema.

Op deze pagina vindt u artikelen van Van Hooff die eerder in Historisch Nieuwsblad zijn verschenen. Daarnaast publiceert hij hier blogs, waarin hij bijvoorbeeld naar aanleiding van een actuele gebeurtenis laat zien hoe de Grieken en Romeinen dachten over bepaalde zaken. 

Op de hoogte blijven van de nieuwste artikelen? Volg Historisch Nieuwsblad dan op Facebook of Twitter

Dienstbelasting als ‘gelijkmaker’ in de antieke democratie

Is de snel de toenemende ongelijkheid een bedreiging voor de moderne democratie? De laatste tijd groeit de ongerustheid dat het bij de ‘verworpenen der aarde’ tot een explosie van opgekropte haat zou kunnen komen: dan zou Marx toch gelijk krijgen....

Steniging was voor de Grieken al barbaars

De steniging van de Pakistaanse Farzana Iqbal op 25 mei roept de vraag op waar deze vorm van collectieve eigenrichting vandaan komt. Zij staat niet in de Koran, wel komt zij voor in de Thora. De Joodse wet acht steniging op haar plaats bij allerlei...

Hoe Nijmegen Maastricht aftroefde

Wat is de oudste stad van Nederland? Nijmegen en Maastricht maakten er een strijd van. Nijmegen won, met behulp van een zuil uit 17 n.Chr.

De overheid, dat zijn wij

Over de huidige gelijkstelling van democratie met het parlement zouden de oude Atheners verbijsterd zijn geweest. Zij waren veel directer bij het bestuur betrokken: op een gewone Atheense werkdag was één op de zes burgers in politieke functie. Toch kan...

Slavenrebel Spartacus

In de eerste eeuw voor Christus kwam gladiator Spartacus in opstand tegen de Romeinen. Met een leger opstandige slaven trok hij plunderend door Italië. Dankzij de listen van Spartacus lukte het geen Romein hen te stoppen. Tot overmoed de primitieve...

Demagogen, het zout van de democratie

In verkiezingstijd zijn de beschuldigingen van demagogie niet van de lucht. Oorspronkelijk waren demagogen de volksleiders in het antieke Griekenland. Met knappe redevoeringen mobiliseerden zij de massa en haalden de politiek uit handen van de oude...

Etnische tegenstellingen in de antieke wereld

Met de Perzische oorlogen en de bloei van de Griekse taal en cultuur ontstond het Griekse superioriteitsgevoel ten opzichte van vreemdelingen. 'Barbaren' waren niet meer dan slaven. En met de groei van de steden namen etnische spanningen in de antieke...

Hannibal aan de poorten

Hij was een groot veldheer en de gezworen vijand van Rome. Dankzij zijn tactisch inzicht verloren de Romeinen slag na slag. Maar het lukte de Carthaagse veldheer Hannibal niet zijn militaire successen om te zetten in de overwinning.

De gevleugelde woorden van Marcus Tullius Cicero

Zijn kracht lag in het gesproken woord, in een tijd dat gewapende generaals het voor het zeggen hadden. De Romeinse politicus Cicero klom op tot het hoogste ambt, maar vond een gewelddadig einde.

Euthanasie in de Oudheid

Griekse helden sneuvelden eervol in de strijd, rechtschapen Romeinse keizers mochten sterven in bed. Stoïsche filosofen zagen de dood als bevrijding van het domme gewone volk. Euthanasie – wel-sterven – was voor hen geen uitweg uit het lijden, maar...